skip to Main Content

2023 - 2027

Prezes

Justyna Zielińska

Wiceprezes

Edyta Nowak - Jasek

Członek zarządu

Karol Gontarz

Członek zarządu

Bożena Haracz

Członek zarządu

Przemysław Krawiec

Członek zarządu

Gracjana Wójcik

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca

Marzanna Dacyk

Członek komisji

Zbigniew Serwetnicki