skip to Main Content

Opolski Okręgowy Związek Badmintona z siedzibą w Głubczycach, powstał w styczniu 1980r.

Jego pierwszym prezesem został Bohdan Chomętowski. Następnie funkcję tę pełnili Marian Masiuk, Stanisław Rosko, 2002 Zdzisława Szałagana ,2007 Dariusz Broj,2008 Rafał Kuśnier, a 2009 Bożena Haracz do roku 2011-go. Znaczącą postacią w historii OOZBad był Bohdan Chomętowski, który przez 22 lat pracy w Okręgu (w tym dwie kadencje jako prezes) borykał się z wszystkimi trudnościami . Z jego inicjatywy zaczęto prowadzić działalność gospodarczą, a dochód przeznaczano na realizację zadań statutowych. Wiele serca wkładał w to, co robił. W pierwszych latach pracy głównym celem była popularyzacja badmintona wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowychw województwie opolskim oraz przygotowanie zawodników do startów w ogólnopolskiej spartakiadzie i igrzyskach.

W 1980 roku członkami OOZBad były kluby: LKS „Technik” Głubczyce, „Chrobry” Opole, „Tarnovia”Tarnów Opolski, Opolski Klub Sportowy „Unia” Murów, LKS „Znicz”Olszanka, „Olimp” Grodków. W latach 1981-1985 Opolski Okręgowy Związek Badmintona był najlepiej pracującym okręgiem w Polskim Związku Badmintona – organizował rozgrywki we wszystkich kategoriach wiekowych. W 1986 przeprowadził XII Ogólnopolską Spartakiadę Młodzieży.
W latach 1985-1988 w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży zajął II miejsce. Duży udział
w tych sukcesach miały Głubczyce. LKS „Technik” jako klub plasował się na jednym z dwu pierwszych miejsc, a w kategorii szkół – Liceum Ogólnokształcące w Głubczycach zwyciężyło trzy kolejne edycje 1986-1988.

W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – Opole wygrywało w latach 1985, 1987, 1988, podobnie LKS „Technik” Głubczyce, a Szkoła Podstawowa Nr 1 w Głubczycach zajęła I miejsce we wszystkich czterech edycjach 1985-1988w klasyfikacji szkół. LKS „Technik” Głubczyce zajmował I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów w latach 1985-1987,
a w sezonie1987/88 – II miejsce.

W swojej specjalności osiągnął największe sukcesy. Był najlepszym klubem w województwie, ale także w Polsce. W 38 edycjach I ligi zdobył 24 tytuły Drużynowego Mistrza Polski. Osiągnięcia zawodników „Technika” stanowiły podstawę i motor działania okręgu.

W 1980 roku był organizatorem Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Opolu, a w 1981 roku Turnieju Międzynarodowego (Węgry, CSRS, Opole). W 1983 roku zorganizował zgrupowanie kadry międzynarodowej Polski i zawodników Chińskiej Republiki Ludowej. Przeprowadzał Turnieje Międzyszkolne w gminie Głubczyce w celu wyselekcjonowania młodzieży do LKS „Technik” Głubczyce. OOZBad organizował wyjazdowe posiedzenia Zarządu w różnych miejscowooeciach połączone z grami pokazowymi, by w ten sposób zwiększyć liczbę sekcji badmintona. I to się udało. Dzięki temu powstały następujące kluby: „Budowlani” Strzelce Opolskie, „Sokół” Izbicko, „Velur” Kietrz, SKS „Perła” Włodzienin, SKS „Cukrownik” Baborów, „Odra” Kędzierzyn- Koźle, „Vestigium” Kędzierzyn-Koźle. W 1988 roku – z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka – zorganizował turniej w kategorii 14-16 lat, w którym uczestniczyli: Dania, Republika Federalna Niemiec, Niemiecka Republika Demokratyczna, Czechosłowacja, Węgry, ZSRR.